2015-07-26: Opravdu je to prorok

Jan 6:1-15

V komentářích k nasycení pěti tisíců ovesným chlebem a malými rybami se dočteme, že oves bylo především žrádlo pro koně, případně jídlo chudých. Možná by Ježíš mohl své schopnosti lépe využít, kdyby rozmnožil něco dobrejšího. Ale zdá se, že rozmnožením jídla Ježíš nechce oslnit lidi svojí štědrostí, ale pouze potvrdit pravost svého učení. Dnešní čtení následuje po příběhu, ve kterém Ježíš přestoupil Zákon, když v sobotu poručil uzdravenému člověku, aby nosil své lože. Když takto přestoupí Zákon hlasatel víry, je teoretikům zřejmé, že jeho nauka je bludná. Zázrak rozmnožení prostého jídla je potřeba vidět v tomto kontextu.

Reklamy

2015-07-05: Pokoj tomuto domu

Lukáš 10:1-9

Ježíš posílá mnoho svých učedníků do různých měst a vesnic, kam hodlá přijít. Není asi potřeba, abych psal o pravidlech hlásání evangelia, která jim dává na cestu – jsou zcela zřejmá. Jenom bych poznamenal, že učedníci, které poslal, nejdou hlásat své společné učení: Podstatné je, že do těch míst jednou přijde Kristus. Bez toho by mise dvaasedmdesáti neměla smysl.

Pokaždé, když se snažíme hlásat evangelium, měli bychom mít na paměti, že za lidmi, které máme před sebou, jednou přijde sám Kristus. Je třeba vědět, co on sám učí – vždyť na nás může záležet, jestli jej tito lidé poznají, až přijde. Jak příchod Kristův vypadá víme z vánoční tradice: Celá tato tradice nám dává na vědomí, že příchod Kristův je spojen s radostí.