2019-01-06: Mudrci od východu

Matouš 2:1-12

Když čtu příběh o mudrcích z východu, nemohu nevzpomenout na tibetské buddhisty a jejich dalajlámu. Už od 14. století, vždy, když dalajláma zemře, se přední mužové na základě různých věšteb a zjevení snaží najít jeho další vtělení a neváhají kvůli tomu hodně cestovat. Toho dnešního, čtrnáctého dalajlámu, našli v malé vesnici v oblasti ovládané muslimskými bojovníky, a ti za vydání jeho rodiny žádali obrovské výkupné. To se v roce 1939 s mezinárodní pomocí podařilo shromáždit a čtyřletý dalajláma se mohl přestěhovat do Tibetu. Tím nechci přirovnávat dalajlámu ke Kristu. Chci jen ukázat, že cesta mudrců za malým Ježíškem tehdy nemusela být něčím nelogickým. Nevyzněla by podivně ani v dnešní době.

Řecké slovo μάγοι v Ježíšově době mohlo znamenat kouzelníky nebo vzdělance různého druhu, ale nejspíš se (podle Heinricha Meyera) mělo jednat o příslušníky [nežidovského] kněžského kmene, vzdělané kasty Médů a Peršanů, která dnes bývá spojována se zoroastrismem. Zoroastrismus byl, podobně jako židovství, významným monoteistickým náboženstvím. Ať tito mudrcové zastupovali kohokoli, myslím si, že „tříkrálová“ epizoda z dnešního čtení nás má především ubezpečit o tom, že nekřesťanská náboženství hledají téhož Boha jako my. Jako křesťané jsme většinou přesvědčeni o tom, že křesťanská cesta vede k Bohu lépe, že je provázena zvláštními Božími milostmi. Ale shazovat hodnotu ostatních náboženství by mohl být vážný hřích: Mnoho lidí, kteří křesťanství nepoznali, se mohlo setkat s Bohem ve svém srdci a jejich učení mohlo oslovit lidi s podobnou zkušeností. Věřím-li, že je jeden Bůh, musím s úctou přijmout i to, že může promlouvat k druhým. Křesťanství je dar, který od Boha máme. Ostatní Boží dary nám nepřísluší snižovat, i když mohou být menší.

Reklamy

Čínské výdobytky

Vedení naší země, patrně v čele s prezidentem Zemanem, vynakládá veliké úsilí, aby k nám čínská strana a vláda (tak se to u nás říkalo za Komunizmu) obrátila své milostivé oči a aby se tady uchytily její investice. Ta věc je problematická hned na několika rovinách:

1. Spolčujeme se s režimem, který nectí základní lidská práva svých lidí ani duchovní rozměr člověka, a s tímto režimem provazujeme naši zemi. To je něco horšího než islám – aspoň než islám lidí, kteří utíkají před islámskými extrémisty a před důsledky jejich vlády. Když pan prezident tak horuje proti imigrantům, měl by se napřed zamyslet nad touto věcí.

2. Zaskočilo mě, že prezident republiky ve snaze zabránit setkání ministra kultury s tibetským dalajlámou vyhrožoval ministru Hermanovi, že jeho stýci Jiřímu Brady neudělí státní vyznamenání, které mu předtím nabídl [a tato hrozba se podle všeho naplnila]. Vím, že za Zemanova mládí takové věci byly běžné – když jsem za komunizmu byl u výslechu na StB, také mi vyhrožovali, že mého otce vyhodí z práce, kterou miloval. Ale vždyť přece útok na rodinu do demokracie nepatří, a kdo jiný by se měl chovat demokraticky, než pan prezident. Takové věci člověka asi nepřekvapí v komunistické Číně, ale přece žijeme – pořád ještě – v Česku a v EU?

3. Číňané slíbili, že jejich firmy budou investovat v Čechách, když tady najdou přátelské prostředí. Tamní vláda je v tom podpoří. Nedivím se jí: Je to pro ni možnost zachytit se svými drápky (či drápy) v Evropě, tak jako se zachytila v řadě afrických zemí. Ale chceme to opravdu? Neprodáváme své prvorozenství, a dokonce prvorozenství celé Evropy, za mísu čočky jako Ezau?

4. Podporujeme tady zahraniční investice. To je věc sama o sobě sporná. Neměli bychom rozvoj ekonomiky raději podpořit řešením problémů, se kterými se střetávají naši vlastní občané? Neměli bychom raději zjednodušit prostředí pro podnikání našich mladých lidí, organizovat osvětu o podnikání, naučit naše zákony, jak dostávat  lidi z dluhové pasti, přehodnotit pravidla poskytování sociálních dávek, aby je lidé nezneužívali ve velkém rozsahu [jako se to děje dnes]? Možná podporou zahraničních investic vytvoříme nějaké pracovní příležitosti. Ale podpora podnikavosti vlastních lidí by měla podobný, ale dlouhodobější a zdravější efekt.