2018-12-30: Proč jste mě hledali?

Lukáš 2:41-52

O Vánocích jsme se setkali s Ježíšem jako s dítětem – tak, jak jej Josef s Marií znali odmalička. Cestou z Jeruzaléma jej nejspíš stále takto vidí a představují si, že se bude chovat tak, jak se od něj čeká. Vlastně jsou si tím tak jisti, že je ani nenapadne, že by to mohlo být jinak. Ale jejich představa je mylná a časem to zjistí: Ježíš je už dospělý a necítí se vždy povinen jednat podle našich představ. Chce nést svůj díl odpovědnosti za svět kolem sebe. My dnes z evangelií víme, že Ježíš (i Bůh Otec) má svobodnou vůli; Josef s Marií to poznávali v bolestech.

Také my se v životě dostáváme do situací, kdy obtížně hledáme Krista. Chceme-li se mu přiblížit, musíme se – podle dnešního čtení – vydat tam, kde jde o věci Boží. Představa, že budeme žít v rozkoších a v zahálce a Ježíš vždy bude s námi je lichá. Ježíš nebývá tam, kde o nic nejde. Spíše jej najdeme na místě, na nějž nás povolá Bůh, abychom tam dbali o jeho věci.

Reklamy