2018-11-25: Velekněží mi tě vydali

Jan 18:33-37

Heslo rozděl a panuj bylo v Ježíšově době známo už několik staletí a Římané neváhali tuto metodu používat. Když Ježíš vtipně odrazil jeho posměšnou otázku, jestli je král, Pilát zdůrazňuje, že Ježíše vydali velekněží: Ti, kteří měli lid vést z titulu své funkce, žádají smrt pro toho, za nímž by lid byl ochoten jít. Pilát má dobrý důvod to zdůraznit, protože tak může potrestáním Ježíše postavit židovský lid proti jeho formálním vůdcům. Podobně nemilou situaci, kdy se určité síly snaží rozdělit národ tak, aby jedni stáli proti druhým, prožíváme my v této době. Emotivní komentáře v médiích i na sociálních sítích se snaží prohloubit rozdělení mezi občany i mezi členy církve a já se znepokojením pozoruji, jak se národ a církev štěpí. Tam, kde dřív byla možná diskuse, se dnes člověk bojí svůj názor říci, protože lidem už nejde o svlažení vyprahlé půdy, ale o to, na kterou stranu kapky tečou. Mnohdy jen říkáme tytéž věci různými slovy a před pravdou nebeskou jsou moderní názory stejně ubohé jako ty tradiční. Ale nepřítel každé neporozumění dokáže rozdmýchat. Pilát dnes na podobný oltář klade Ježíše.

Ježíš nikoho neobviňuje, jen Pilátovi připomíná základní cíl, který by vládce a soudce měl mít – hledat pravdu. Je to hledání pravdy, co z nás dělá krále, ne hledání toho, jak druhé pokořit. Přitom ví, že Pilát se chystá jednat opačně: Podpořit farizejské předáky, za nimiž lidé pak půjdou tím míň. A udělat to tak, aby všichni viděli, že vina je na nich. Stejně, jako to nyní je v naší zemi. Ale nenechme se tím zviklat v naději. I když se to nezdá, nakonec, přece jen, Ježíš je král.

Další myšlenky jsem sepsal před třemi roky: 2015-11-22: Já jsem král

Reklamy

2015-11-22: Já jsem král

Jan 18:33-37

Židé mnoho let toužili po tom, mít krále. Král byl někdo, kdo s pomocí Boží stojí na straně pravdy, tak jako kdysi král David. Ježíš hlásal království Boží a sám byl představitelem toho, co učil. Myslím si ale, že nechtěl být králem jediným: Že vyzýval všechny své následovníky k tomu, aby i oni se chovali jako králové. Ježíš se choval jako král a proto byl vlastně král. Tak jako král šel do boje na čele svého vojska. Nyní je řada na nás.

Z opačné strany tu zákonitost pozorujeme denně okolo sebe. Lidé vidí, jak cikáni zneužívají sociální dávky, a řeknou: Když může cikán, tak můžu i já! Nebo dokonce řeknou: Tím spíš můžu i já. Skutečnost evangelia je ale taková, že kdo se chová jako cikán, ten se od cikána neliší nijak podstatně. A může být tím spíše cikán než ti, které sám takto hanlivě označuje.

Tuto věc si nepochybně uvědomoval i Pilát, když Ježíš řekl Já jsem král. Nepochybně i Pilát by rád byl králem, a Ježíš mu ve své větě napověděl, jak se král od cikána pozná: Vydává svědectví pravdě. Ta věc byla dost pikantní. Všichni kolem věděli, že obvinění židovských předáků, že Ježíš se vydává za krále, je absurdní. A od tohoto momentu všichni viděli i to, že pokud Pilát Ježíše odsoudí, v žádném případě to nebude čin hodný krále. Víme, jak ta věc nakonec dopadla: Pilát se zachoval jako cikán, zatímco k člověku na kříži dnes vzhlížíme jako ke králi. Ta věc není ani tajemná, ani pánbíčkářská. Král na kříži je trvalou připomínkou toho, že kdo se chová jako král, je král. A kdo se chová jako cikán, je cikán. Barva kůže s tím nemá nic společného – ovšem umýt z rukou se to vodou nedá.