2018-11-18: V těch dnech po velkém soužení

Marek 13:24-32

Před dnešním čtením předchází popis velkého soužení, které někdy bývá spojováno se zničením Jeruzaléma nebo se situací před koncem světa. Ale v tomto soužení Kristovi věrní uvidí zárodky slávy Boží, jejíž nástup je líčen ve dnešním čtení. Líčení toho, jak zhasne slunce a nebe se zachvěje, to není detailní předpověď událostí, které nás mají čekat. Má podobný význam jako popis terénních úprav na počátku Izajášovy čtyřicáté kapitoly: Znázorňuje velikost Boží.

Zárodky slávy Boží vidíme kolem sebe každý den. A i když dnes neprožíváme dobu tak těžkých zkoušek, jakými začíná Markova 13. kapitola, je úkolem především nás, křesťanů, abychom si těch zárodků slávy všímali, abychom se z nich radovali a abychom byli připraveni o nich hovořit. O smyslu apokalyptických proroctví jsem psal už dříve. Tento úryvek Markova evangelia chápu v podobném duchu.

Dnešní čtení ale může mít také rozměr osobní. Okamžiky mého vlastního obrácení jsou spojeny s těmi chvílemi v životě, kdy jsem si myslel, že moje zbožnost končí. Je možné, že Bůh takto přichází často, že je to záměrné. Přál bych si, aby už brzy přišel do celé naší země. Velmi bych chtěl být při tom.

Reklamy

2017-12-03: Co vám říkám, říkám všem

Marek 13:33-37

Před třemi týdny jsme četli podobenství o deseti pannách, které se těšily na příchod ženichův. Nevím, nakolik se ve dnešním podobenství služebníci těší na příchod pána, ale určitě se nepřikláním k naší lidové tradici, která moment „Kristova druhého příchodu“, tedy konce světa, líčí jako okamžik hrůzy.

Na strachu z konce světa je totiž něco jako vzdor. Je to představa, že bychom chtěli dělat věci podle svého, ale jakýsi strašák (Bůh) nám v tom brání. Když se mu nepodřídíme, pošle nás trpět do pekla. Ale podobenství o špatném služebníku, které jsme četli před dvěma týdny, nám říká, že pravý opak je pravdou: Je Božím úmyslem podpořit nás v tom, co dělat chceme – někoho pěti hřivnami, někoho dvěma a jiného jednou. Ta věc je ještě jasnější v evangeliu svatého Lukáše (19:13): Tam nejlepším služebníkům těch deset hřiven zůstává a pochvalu dostanou navíc. Vzdor proti Bohu je bláznivá věc. Na jeho příchod se máme těšit s radostí.