2018-12-09: Připravte cestu Pánu

Lukáš 3:1-6

Dnešní čtení sice končí už veršem 6, ale k jeho pochopení se hodí si text přečíst aspoň po verš 8, po slova nezačínejte si říkat: „Náš otec jest Abraham!“ Těmito slovy Jan vysvětluje, že pro to, abychom byli lidem Božím, bude podstatné, jestli neseme ovoce obrácení – ne to, že bychom díky tradici měli nějaká privilegia. V tomto případě mluví o tradici Abrahamově. Před týdnem jsem mluvil o naplňování života smyslem. Dnes to nemohu říci jinak: Svůj život žijeme před Bohem a jeho smysl nikdo nemůže naplnit za nás.

Za Janem Křtitelem jistě nepřicházeli všichni, kdo v jeho kraji bydleli. Mluví k těm, kdo se rozhodli vydat se na cestu Boží a přišli za ním. Velikost Boží, kterou svatopisec (po vzoru proroka Izaiáše) naznačuje rozsahem terénních úprav, se ve verši 8 stává obrazem důkladnosti změn, které potřebujeme udělat ve svém životě pro to, aby vejít mohl slávy král. Kdo někdy držel v ruce krumpáč a lopatu, tak ví, že není v lidských silách srovnat hory a zasypat propasti. Ale dá se poznat, jestli kopeme správným způsobem, jestli pracujeme na odstranění překážek a srovnání cesty, jestli neseme ovoce obrácení. Až Pán přijde, uvidí všichni, jak sláva Boží vypadá. Možná pak někteří budou závidět, že na ní máme podíl.

Reklamy